CENNÍK

Balík MINI50s DPH

Počet fotografií: 10 ks

 • 10 kusov upravených a vyretušovaných digitálnych fotografií
 • každý kus vo farebnom a čiernobielom (prípadne sépiovom) prevedení
 • fotografie v originálnom rozlíšení pre následné vyvolanie a zmenšené fotografie pre webové použitie
 • potlačené DVD v originálnom obale
Balík KLASIK70s DPH

Počet fotografií: 20 ks

 • 20 kusov upravených a vyretušovaných digitálnych fotografií
 • každý kus vo farebnom a čiernobielom (prípadne sépiovom) prevedení
 • fotografie v originálnom rozlíšení pre následné vyvolanie a zmenšené fotografie pre webové použitie
 • potlačené DVD v originálnom obale
Balík MAXI90s DPH

Počet fotografií: 30 ks

 • 30 kusov upravených a vyretušovaných digitálnych fotografií
 • každý kus vo farebnom a čiernobielom (prípadne sépiovom) prevedení
 • fotografie v originálnom rozlíšení pre následné vyvolanie a zmenšené fotografie pre webové použitie
 • potlačené DVD v originálnom obale
Novorodenci (vek max. 20 dní)60s DPH

Počet fotografií: 10 ks

 • 10 kusov upravených a vyretušovaných digitálnych fotografií
 • každý kus vo farebnom a čiernobielom (prípadne sépiovom) prevedení
 • fotografie v originálnom rozlíšení pre následné vyvolanie a zmenšené fotografie pre webové použitie
 • digitálne oznámenie o narodení alebo krste dieťaťa
 • potlačené DVD v originálnom obale

Doplňujúce informácie:

 • obvyklý čas zhotovenia fotografií je 7-14 dní
 • expresná doba zhotovenia: 3 dni s prirážkou 50% z celkovej sumy
 • neupravené fotografie neposkytujeme
 • každá fotografia nad rámec balíka: 3 €/ks
 • každé ďalšie DVD: 5 €/ks
 • každých 30 minút fotenia navyše: 15 €
Základná cena (za kus)  od5s DPH

Každá zákazka sa oceňuje individuálne.

Na výslednú cenu má vplyv najmä:

 • počet a výsledný formát digitálnych fotografií
 • materiál, zložitosť, veľkosť produktov
 • pozadie, do ktorého bude produkt umiestnený
 • technická náročnosť a rozsah fotografovania a spracovania
 • miesto fotografovania (ateliér, interiér/exteriér mimo ateliéru)
 • špeciálne požiadavky klienta

Doplňujúce informácie:

 • náročnejšie fotografovanie vyžadujúce produkciu je fakturované od počtu hodín
 • pri fotografovaní mimo ateliéru môžu byť ku konečnej cene pripočítané prepravné náklady
 • z finálnych produktových fotografií vám naše grafické oddelenie následne môže vytvoriť letáky, newslettre, kalendáre, billboardy, brožúry, katalógy, bannery, atd...
Reštaurovanie (za kus)od3s DPH

Každé reštaurovanie sa oceňuje individuálne podľa rozsahu a druhu poškodenia.

Fotografie je možné poslať poštou, doniesť osobne (vtedy je potrebné sa dopredu telefonicky dohodnúť!) alebo poslať naskenované elektronicky e-mailom v minimálnom rozlíšení 1200 x 1200 dpi.

Digitalizácia (za kus)od2,50s DPH

Papierové fotografie a ploché negatívy neskenujeme, ale fotografujeme. Každému kusu tak venujeme osobitnú pozornosť, čím zabezpečíme maximálnu výslednú kvalitu.

Cena digitalizácie každej fotografie a negatívu zahŕňa aj základnú úpravu ako vyváženie jasu a kontrastu a odstránenie drobných poškodení. Výsledné fotografie sú vo formáte .jpeg.

Papierové fotografie:

 • 1-25 ks . . . . . . . . . . . 2,50 €/kus
 • 26-50 ks . . . . . . . . . . . . 2 €/kus
 • 51 a viac ks . . . . . . . 1,50 €/kus

Ploché negatívy:

 • 1-25 ks . . . . . . . . . . . . . 4 €/kus
 • 26-50 ks . . . . . . . . .3,50 €/kus
 • 51 a viac ks . . . . . . . . . 3 €/kus
Podľa zvoleného balíka  od100s DPH

Prehľad balíkov a cenník si môžete STIAHNUŤ A PREZRIEŤ

Vyberte si jeden z našich balíkov a neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom emailu info@wizzart.sk alebo na telefónnom čísle +421 948 404 171.

Tento typ služieb je individuálny a cenník je dostupný na vyžiadanie.
Neváhajte nás kontaktovať pre vyhotovenie individuálnej cenovej ponuky prostredníctvom emailu info@wizzart.sk alebo na telefónnom čísle +421 948 404 171.

Svadobný cenník si môžete STIAHNUŤ A PREZRIEŤ

Reklamné a promo videá sú služby, ktoré sa naceňujú individuálne a cenník je dostupný na vyžiadanie.
Neváhajte nás kontaktovať pre vyhotovenie individuálnej cenovej ponuky prostredníctvom emailu info@wizzart.sk alebo na telefónnom čísle +421 948 404 171.

Nekomerčné účely (za hod.)12-20s DPH

Za nekomerčné fotografovanie sa považuje:

 • fotografovanie pre osobné a súkromné účely
 • fotografovanie pre školské projekty
 • fotografovanie pre tvorbu portfólia fotografa
 • iné fotografovanie, za ktoré fotograf/prenajímateľ nie je honorovaný

Cena za prenájom:

 • 2-4 hod . . . . . . . . . . . 20 €/hod
 • 5-8 hod . . . . . . . . . . . 16 €/hod
 • 9 a viac hod . . . . . . . 12 €/hod
Komerčné účely (za hod.)30-40s DPH

Za komerčné fotografovanie sa považuje:

 • reklamné a promo fotografovanie
 • produktové fotografovanie
 • iné fotografovanie, za ktoré je fotograf/prenajímateľ honorovaný
 • iné fotografovanie, kde fotografie sú určené na predaj

Cena za prenájom:

 • 2-4 hod . . . . . . . . . . . 40 €/hod
 • 5-8 hod . . . . . . . . . . . .35 €/hod
 • 9 a viac hod . . . . . . . 30 €/hod

Doplňujúce informácie:

 • minimálna dĺžka prenájmu priestorov sú 2 hodiny, maximálna dĺžka je obmedzená do miery ďalších rezervácií viazaných na ateliér
 • fakturuje sa každá začatá hodina
 • prenájom mimo uvedených hodín (pracovné dni 8:00 - 19:00) je s prirážkou 50% z celkovej sumy
 • je potrebné dohodnúť si termín prenájnu vopred

PRIPRAVENÝ NA SPOLUPRÁCU?

Neváhajte a pustite sa do toho s nami!